Papieren en attesten

Afval en milieu

Gebruik je eID als toegangskaart voor het recyclagepark.

Bouwen en wonen

Attest dat verklaart dat je bent ingeschreven op een bepaald adres.

Een stedenbouwkundig attest geeft je zekerheid over de bebouwbaarheid van een perceel wanneer dit nog niet verkaveld is.

Grond verkavelen of splitsen.

Geboorte

Geef de geboorte maximaal 15 dagen na de bevalling aan.

In België is het verplicht om je kind te laten inenten tegen polio of kinderverlamming.

Aanvraag van een elektronische geboorteakte.

Geboorte en overlijden

Adoptie en afschrift adoptieakte.

Verklaring van een band van vader-, moeder- of meemoederschap tussen jezelf en een kind.

Identiteit, rijbewijs en reizen

Attest dat vermeldt uit welke personen je gezin bestaat.

Toont aan dat een persoon in leven is volgens de gegevens van het rijksregister.

Attest waarin je Belgische nationaliteit bevestigd wordt.

Belgische identiteit aanvragen, afschrift akte nationaliteitsverklaring.

Geef als ouder of voogd toestemming aan een minderjarige om naar het buitenland te reizen.

Beschrijving van je eventuele strafrechtelijke verleden.

Bevestiging dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Identiteitskaart

Identiteitskaart voor alle Belgen boven 12 jaar.

Vraag nieuwe codes aan voor je elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart of Kids-ID.

Kids-ID

Identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Overlijden

Bepaal wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden.

Je registreren als orgaandonor.

De registratie van het overlijden van een persoon

Aanvraag van een elektronische overlijdensakte.

Registreer je wilsverklaring levenseinde.

Rijbewijs

Vraag een internationaal rijbewijs aan voor een land dat het Europees rijbewijs niet erkent.

Een nieuw rijbewijs aanvragen na verlies of diefstal.

Vraag je voorlopig rijbewijs aan.

Toelatingen en vergunningen

Vraag een parkeerkaart aan om te mogen parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor mensen met een handicap.

Trouwen en samenwonen

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Verklaring van wettelijk samenwonen.

Bewijs van wettelijke samenwoning door uittreksel uit het bevolkingsregister.

Beëindig het wettelijk samenwonen.

Informatie en echtscheidingsakte.

Aanvraag van een elektronische huwelijksakte.

Verblijf in België

Bewijs van inschrijving in vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Je stelt je financieel verantwoordelijk voor een niet-Europeaan die naar België komt.

Verhuizen

Geef je adreswijziging aan binnen acht werkdagen na je verhuis.