Vergunningen en toelatingen

Afval en milieu

Om bomen te kappen heb je een omgevingsvergunning nodig.

Bouwen en wonen

Ga na of de kleine werken die je wil uitvoeren vrijgesteld zijn van vergunning.

Stedenbouwkundige handelingen, zoals bouwen, verbouwen, verkavelen, functiewijzigingen, vellen van bomen en ontbossen.

Ondernemen en werken

Uitzonderlijke afwijkingen op de wekelijkse rustdag.

Standplaatsvergoeding voor het uitbaten van een marktkraam.

Toelatingen en vergunningen

Tijdelijk parkeerverbod, signalisatie en omleiding voor onder andere verhuis, kermissen, markten, koersen.

Vraag een verplichte signalisatievergunning aan als je een deel van de openbare weg tijdelijk wil innemen.

Vrije tijd

Vraag een speelstraat aan.