Erkenning van een kind

Wat?

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner. Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder. Sinds 1 januari 2015 kunnen ook ongehuwde meemoeders het kind erkennen.

Voorwaarden?

De moeder of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
  • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

Hoe aanvragen?

Je kunt een kind erkennen:

  • Vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan het attest afleveren.
  • Bij de geboorteaangifte zelf.
  • Na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Je maakt daarvoor een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand via de link onder- of bovenaan deze pagina. Beide ouders moeten aanwezig zijn.

Als je vóór de geboorte de erkenning niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet je bij de geboorteaangifte van het kind een uittreksel van de erkenningsakte meenemen.

Als de erkenner getrouwd is met een andere partner, dan moet die andere partner op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Wat breng je mee?

  • De identiteitskaarten van beide ouders.
  • Bij erkenning vóór de geboorte: doktersattest met de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
  • Als een ouder niet in België staat ingeschreven: een bewijs van nationaliteit van die ouder.

Kostprijs?

Gratis.

Uittreksel erkenningsakte

Is je kind al erkend in Rotselaar? Dan kun je online de elektronische erkenningsakte bekijken via Just on web.

Uittreksel erkenningsakte aanvragen