Beëindigen wettelijke samenwoning

Burgerlijke Stand

De beëindiging wordt vermeld in het bevolkingsregister. De wettelijke samenwoning wordt beëindigd door:

  • Het huwelijk van de partijen met elkaar.
  • Het overlijden van een van de partijen.
  • Een onderlinge overeenstemming door een schriftelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand tegen ontvangstbewijs. In dat geval moeten beide partijen samen aanwezig zijn op de afspraak.
  • Een eenzijdige verklaring van een van de partijen door een schriftelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand tegen ontvangstbewijs.
  • Nietigverklaring (schijnwettelijk of gedwongen samenwoning).

Hoe beëindigen?

  • In het geval van een huwelijk of overlijden, gebeurt de beëindiging automatisch.
  • In het geval van een onderlinge overeenstemming of eenzijdige verklaring, maak je een afspraak via de link boven- of onderaan deze pagina om de wettelijke samenwoning te beëindigen.
  • In het geval van een nietigverklaring, gebeurt de beëindiging via de rechtbank.

Kostprijs?

  • Beëindiging in onderlinge overeenstemming: gratis.
  • Eenzijdige beëindiging: afhankelijk van het tarief van de gerechtsdeurwaarder op dat moment.