Premies en subsidies

Afval en milieu

Als je in Rotselaar een nest laat verwijderen op privédomein, krijg je de kosten terugbetaald.

Bouwen en wonen

Via Fluvius kun je een premie ontvangen als je een infiltratievoorziening of een hemelwaterput met pompinstallatie installeert.

Financiële hulp

30% korting op speelplein, sportkampen en culturele voorstellingen.

Materiaal en ondersteuning

Gemeentelijke subsidie voor initiatieven van inwoners en vrijwilligersorganisaties.

Ondernemen en werken

Heb je als handelaar hinder door wegenwerken voor je deur? Vraag dan de betaling van je hinderpremie aan.

Premies en subsidies afval en milieu

Jaarlijkse premie om medische redenen zoals incontinentie, thuisdialyse of stoma.

Jaarlijkse premie voor inwoners van Rotselaar die een leefloon ontvangen.

Jaarlijkse premie voor onthaalmoeders op zelfstandige basis en privékinderdagverblijven in Rotselaar.

Premies en subsidies bouwen en wonen

Een bijkomende premie voor wie een woning met een slechte EPC-score koopt en binnen de 5 jaar verbouwt naar een woning met een goed EPC.

De Vlaamse renovatie- en energiepremies vraag je aan via Mijn VerbouwPremie.

De Vlaamse overheid geeft je een vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouwwoningen.

Premies en subsidies geboorte en adoptie

Gezinnen/personen met een adoptiekind jonger dan 1 jaar ontvangen 50 euro via hun DifTar-rekening.

Je ontvangt bij de geboorte van je kind een premie op je afvalrekening.

Premies en subsidies verenigingen

De gemeente kan zich borgstellen voor een lening die door een erkende vereniging wordt aangegaan.

Gemeentelijke subsidie voor initiatieven die de jaarwerking overstijgen van erkende socio-culturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad.

Als erkende vereniging van Rotselaar kun je onder voorwaarden een renteloze lening aangaan bij de gemeente Rotselaar.

Subsidie voor opleidingen en bijscholingen van jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren.

Gemeentelijke subsidie voor de jaarlijkse werking van erkende jeugdsportverenigingen.

Project-, werkings- en vormingssubsidies voor jeugdwerk.

Gemeentelijke subsidie voor het bouwen, verbouwen of (her)aanleggen van vaste sportinfrastructuur of voor een AED-toestel.

Gemeentelijke subsidie voor de jaarwerking van erkende socio-culturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad.

Premies en subsidies zorg en gezondheid

Een tegemoetkoming voor als je door je handicap niet of minder kunt gaan werken.

Tegemoetkoming voor wie door een handicap moeilijk dagelijkse activiteiten zelfstandig kan uitvoeren.

Een jaarlijkse toelage voor ouders of opvoeders van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Tegemoetkoming om het welzijn te versterken van 65’+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.

Premies, advies en financiering

Bijkomende gemeentelijke aanpassingspremie, bovenop die van de Vlaamse overheid en provincie Vlaams-Brabant.

Voorschriften en ruimtelijke plannen

Vraag via Fluvius je premie aan voor zonnepanelen.
Premies voor het slopen en heropbouwen van een woning.
Zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen woningen die nog geen 10 jaar oud zijn kunnen recht geven op een tijdelijk verlaagd BTW-tarief van 6%.

Welzijn, gezondheid en veiligheid

Beveilig je woning tegen inbraak.

Wonen en huisvesting

Tussenkomst in de energiefactuur voor verwarming met bepaalde brandstoffen.

Zorg en preventie

Maandelijkse financiële tussenkomst voor verzorgers van hulpbehoevende patiënten die nog thuis wonen.

Inwoners hebben aan bepaalde voorwaarden recht op korting bij bepaalde pedicures.