Voorlopig rijbewijs aanvragen

Bevolking

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument dat je de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kunt kiezen uit:

 • Voorlopig rijbewijs mét begeleider (vanaf 17 jaar). Dat is 36 maanden geldig en niet verlengbaar (model 36).
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider (vanaf 18 jaar). Dat is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar (model 18). Let op: hierbij ben je verplicht om eerst 20 uur praktijklessen te volgen bij een erkende rijschool.

Verander je van begeleider? Dan kun je dit document downloaden. Het document moet door alle begeleiders ingevuld en ondertekend worden. Nadien maak je een afspraak om een nieuw rijbewijs aan te vragen via de link boven- of onderaan deze pagina.

Wil je een rijbewijs B+E aanvragen? Dan kun je dit document downloaden. Het document moet door alle begeleiders ingevuld en ondertekend worden. Nadien maak je een afspraak om een nieuw rijbewijs aan te vragen via de link boven- of onderaan deze pagina.

Kostprijs

27 euro.

Hoe aanvragen?

Je voorlopig rijbewijs aanvragen kan zowel online als op afspraak:

Wat meebrengen?

 • Het ingevulde en ondertekende document dat je van de rijschool hebt ontvangen. Als je een voorlopig rijbewijs met begeleider(s) aanvraagt, moet dat ook door de begeleiders worden ingevuld en ondertekend.
 • Je identiteitskaart of verblijfsdocument.
 • Je huidig voorlopig rijbewijs, indien van toepassing.
 • Voor voorlopig rijbewijs met begeleider: (kopie van) de identiteitskaart van de begeleider ter controle van de handtekening op de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs. Enkel nodig als de begeleider geen inwoner van gemeente Rotselaar is.
 • Voor voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je rijgeschiktheidsattest van de rijschool. Je bent verplicht om vooraf minimaal 20 uur praktijklessen te volgen bij een erkende rijschool.

Is je voorlopig rijbewijs niet meer geldig?

Als de geldigheidsduur van je voorlopig rijbewijs nog geen drie jaar verstreken is, kun je eenmalig een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen (model 12). Dat voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.

Let op: hier ben je verplicht om minimaal 6 uur praktijklessen te volgen bij een erkende rijschool en je theoretisch examen moet nog geldig zijn.

 • Vraag je een voorlopig rijbewijs aan dat geldig is voor 12 maanden? Breng dan ook je vervallen voorlopig rijbewijs mee.

Aanvraag stageattest

Als de geldigheidsduur van je voorlopig rijbewijs is vervallen en je geen nieuw voorlopig rijbewijs kunt verkrijgen, kun je je praktisch examen afleggen nadat je 6 uur praktijkles gevolgd hebt in een rijschool.

Om je praktisch examen af te leggen, neem je je getuigschrift van onderricht van de rijschool en het stageattest afgeleverd door de gemeente mee naar het examencentrum.

 • Meebrengen om een gratis stageattest aan te vragen: identiteitskaart, vervallen voorlopig rijbewijs.

Document afhalen?

 • Je krijgt bij de aanvraag van je voorlopig rijbewijs aan het loket meteen een afspraak om het document af te halen.
  • Tijdens de afspraak om je rijbewijs af te halen, is er een verplichte controle op het verval van het recht tot sturen en krijg je het document.
 • Als je het voorlopig rijbewijs online aangevraagd hebt, ontvang je een afspraakverzoek om het document af te halen.
  • Tijdens de afspraak volgt een nazicht van je originele aanvraagdocument, is er een verplichte controle op het verval van het recht tot sturen en krijg je het document.
 • Opgelet: als je het rijbewijs niet ophaalt binnen de negentig dagen na de aanvraag, wordt het vernietigd en moet je een nieuw rijbewijs aanvragen.