Overlijden aangeven

Burgerlijke Stand

Wat?

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon. De vaststelling van het overlijden gebeurt door een dokter. De dokter stelt een overlijdensattest op. Het overlijden moet zo snel mogelijk worden aangegeven in de gemeente waar de persoon is overleden. In de praktijk gebeurt dit meestal door een begrafenisondernemer in opdracht van de familie.

Hoe aangeven?

Je geeft het overlijden aan via burgerlijke.stand@rotselaar.be of door een afspraak te maken via de link boven- of onderaan deze pagina. Er wordt een akte van overlijden opgemaakt, wat het officiƫle bewijsstuk van het overlijden is.

Wat meebrengen of meesturen via mail?

Bij de aangifte van het overlijden moet je volgende documenten toevoegen:

  • overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
  • identiteitskaart van de overledene
  • identiteitskaart van de aangever
  • trouwboekje van de overledene
  • rijbewijs van de overledene
  • in voorkomend geval de volmacht aan de begrafenisondernemer
  • indien de begrafenis in een andere gemeente plaatsvindt: de toelating tot begraven of bijzetting van de andere gemeente

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden voeg je de volgende extra documenten toe:

  • proces-verbaal van een officier van de politie
  • toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings

De dienst Burgerlijke Stand controleert zelf of er een laatste wilsbeschikking werd geregistreerd. Je hoeft zelf geen attest mee te brengen.

Kostprijs?

De digitale opmaak van een overlijdensakte is gratis.