Aangifte huwelijk

Burgerlijke Stand

Wil je eerst meer informatie? Maak een telefonische afspraak

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand, in de gemeente waar een van de toekomstige gehuwden ingeschreven is.

Hoe huwelijksdatum vastleggen?

Voor je je huwelijksaangifte doet, kun je ruim vooraf je huwelijksdatum al vastleggen. Neem daarvoor via burgerlijke.stand@rotselaar.be contact op met de dienst Burgerlijke Stand om je te informeren over de mogelijke huwelijksdata. Vermeld in je mail zeker de rijksregistersnummers van beide partners, jullie voorkeursdatum en - uur en een gsm-nummer waarop je bereikbaar bent.

Hoe aangeven?

Je doet je aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Daarvoor maak je een afspraak via de link boven- of onderaan deze pagina.

 • Aangifte ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.
 • Aangifte door beiden of door een van de aanstaande echtgenoten (met een instemming van zijn of haar verloofde).
 • Je kunt kiezen om te huwen zonder getuige(n)of met getuige(n). Je kunt maximaal vier getuigen kiezen.

Wat meebrengen?

 • Een uittreksel uit de geboorteakte van beide partners. (Voor personen die in België geboren zijn of wiens geboortegegevens overgemaakt zijn naar de Databank van Akten van Burgerlijke Stand (DABS), vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand die uittreksels zelf op.)
 • Identiteitsbewijs.
 • Als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde vertaling vragen.

De ceremonie

 • Het huwelijk wordt voltrokken in GC ‘de Mena’, Provinciebaan 2, 3110 Rotselaar.
 • Aan de ingang worden er vijf parkeerplaatsen gereserveerd voor het bruidspaar en de naaste genodigden. De bruidswagen kan parkeren in de overdekte inkomhal.
 • Na het huwelijk biedt de gemeente een receptie aan.
 • Bij goed weer is er de mogelijkheid om met alle genodigden even te genieten van een adembenemend uitzicht op het dakterras.

Kostprijs?

 • 62 euro.