Laatste wilsbeschikking

Burgerlijke Stand

Wat?

Je kunt zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze laat je vastleggen in de laatste wilsbeschikking.

In de laatste wilsbeschikking kun je aangeven:

 • Of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie.
 • Volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden.
 • In welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest).
 • En of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Hoe laten opstellen?

 • Je maakt een afspraak via de link boven- of onderaan deze pagina.
 • Tijdens je afspraak onderteken je een gedateerde verklaring.
 • Minderjarigen jonger dan 16 jaar moeten vertegenwoordigd worden door hun ouders of voogd.
 • Je ontvangt een ontvangstbewijs.
 • Je kunt je verklaring steeds vernietigen of wijzigen via een nieuwe aanvraag.

Wat kan ik laten registreren?

Je hebt de mogelijkheid om te kiezen voor begraving of crematie. Je kunt aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • Begraving van de as binnen een begraafplaats.
 • Bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium).
 • Verstrooiing van de as in een strooiweide op een begraafplaats of in de Belgische territoriale zee.
 • Begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dat kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige).
 • Bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Ook kun je een keuze registreren met betrekking tot het ritueel van de uitvaartplechtigheid, namelijk:

 • geen ritueel
 • katholieke godsdienst
 • protestantse godsdienst
 • anglicaanse godsdienst
 • orthodoxe godsdienst
 • joodse godsdienst
 • islamitische godsdienst
 • vrijzinnige geloofsovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging

Wat meebrengen?

 • je identiteitskaart

Kostprijs?

De registratie gebeurt vrijwillig en is gratis.