Bouwen en wonen

Bouwen en verbouwen

Omgevingsvergunningen

Stedenbouwkundige handelingen, zoals bouwen, verbouwen, verkavelen, functiewijzigingen en vellen van bomen.

Bronbemaling

Een vergunning om grondwater uit de bodem te onttrekken tijdens je bouwproject.

Openbare onderzoeken - beslissingen omgevingsvergunningsaanvragen

Raadpleeg het Inzageloket en dien standpunten, opmerkingen of bezwaar in.

Aanvragen kleine werken op en rond een gebouw

Ga na of de kleine werken die je wil uitvoeren vrijgesteld zijn van vergunning.

Vergunning om bomen te kappen

Om bomen te kappen heb je een omgevingsvergunning nodig.

Voorschriften en ruimtelijke plannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijk traject.

Lees meer

Stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedinformatie)

Stedenbouwkundige informatie bij verkoop woning of gebouw.

Opname vergunningenregister

Vraag een opname als “vergund geacht” aan in het vergunningenregister.

Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest geeft je zekerheid over de bebouwbaarheid van een perceel wanneer dit nog niet verkaveld is.

Bouwmisdrijven en regularisatie

Informatie over handhaving en regularisatie van bouwmisdrijven.

Lees meer

Premies, advies en financiering

Mijn VerbouwLening, bouwadvies, renovatiebegeleiding, energiescan, WoonEnergieloket, premies en subsidies.

Lees meer

Erfgoed

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst WinAr, gemeentelijk erfgoedbeleidsplan Werchter-Centrum.

Wonen

Wonen, huren en verhuren

Woningkwaliteit, leegstand, verwaarlozing, weekendverblijven, tweede verblijven.

Lees meer

Verhuizen

Adreswijziging, inname openbaar domein, adresgegevens aanpassen, verhuis naar het buitenland.

Lees meer

Attest van woonst

Attest dat verklaart dat je bent ingeschreven op een bepaald adres.

Buren en wijk

Buurtcomités, speelstraat, burenbemiddeling.

Lees meer

Sociale huisvesting

Sociaal huren, kopen, lenen of verhuren.

Afwezigheidstoezicht tijdens de vakantie

Op vakantie? De politie houdt een oogje in het zeil.

Antireclamesticker

Liever geen reclame in je bus? Vraag een antireclamesticker.