Aangifte wettelijk samenwonen

Burgerlijke Stand

Wil je eerst meer informatie? Maak een telefonische afspraak

Wat?

Twee personen kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat geeft een juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten. Je kunt dus wettelijk samenwonen met een partner, maar ook met een familielid.

Hoe aangeven?

 • Je maakt een afspraak, waarop je samen aanwezig bent. Dat kan via de link boven- of onderaan deze pagina.
 • Tijdens die afspraak leggen jij en je partner de verklaring van wettelijke samenwoonst af. Je kunt een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als:
  • Je juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten.
  • Je niet gehuwd bent.
  • Je niet wettelijk samenwoont met iemand anders.
  • Jij of je partner gedomicilieerd is in Rotselaar.

Wat breng je mee?

 • de identiteitskaarten van beide samenwonenden

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België?

De gemeente zorgt voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België?

Je brengt zelf de volgende documenten mee (maximaal zes maanden oud):

 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent

Kostprijs?

Gratis.