Attest gezinssamenstelling

Bevolking

Wat?

Op het attest gezinssamensteling worden alle personen die deel uitmaken van je gezin vermeld. Het attest wordt gevraagd voor sommige sociale aanvragen of gerechtelijke doeleinden.

Wie mag het aanvragen?

  • jijzelf als het betrekking heeft op jou
  • de referentiepersoon (het gezinshoofd) voor de inwonende minderjarige gezinsleden
  • de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige (ouder, voogd ...)

Voorwaarden?

Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Rotselaar.

Hoe aanvragen?

  • Online via het e-loket.
  • Aan het onthaal in het gemeentehuis. Breng je identiteitskaart mee. Je ontvangt het attest onmiddellijk

Kostprijs?

  • online: gratis
  • aanvraag via het onthaal in het gemeentehuis: 6 euro
  • gratis voor openbare instanties en bepaalde doeleinden, zoals sollicitaties

Andere aanvragers

Ook iedereen die een wettelijk belang kan aantonen om je gezinssamenstelling te verkrijgen, zoals notarissen, advocaten en andere openbare besturen of diensten, kunnen jouw gezinssamenstelling aanvragen. Zij doen dat met vermelding van de reden.