Bewijs van nationaliteit

Bevolking

Wat?

Een bewijs van nationaliteit is een attest waarin je nationaliteit bevestigd wordt. Het kan je voor bepaalde formaliteiten gevraagd worden zo'n attest voor te leggen. De gemeente levert enkel bewijzen van Belgische nationaliteit af. Voor niet-Belgen wordt het attest afgeleverd door het consulaat of de ambassade van hun land.

Wie mag het aanvragen?

  • jijzelf als het betrekking heeft op jou
  • de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige (ouder, voogd ...)

Voorwaarden?

Je bent in de bevolkingsregisters van Rotselaar ingeschreven.

Hoe aanvragen?

  • Online via het e-loket.
  • Aan het onthaal in het gemeentehuis. Breng je identiteitskaart mee. Je ontvangt het attest onmiddellijk.

Kostprijs?

  • online: gratis
  • aanvraag via het onthaal in het gemeentehuis: 6 euro
  • gratis voor openbare instanties en bepaalde doeleinden, zoals sollicitaties

Andere aanvragers

Ook iedereen die een wettelijk belang kan aantonen om je bewijs van nationaliteit te verkrijgen, zoals notarissen, advocaten en andere openbare besturen of diensten, kunnen jouw bewijs van nationaliteit aanvragen. Zij doen dat met vermelding van de reden.