Attest wettelijk samenwonen

Burgerlijke Stand

Wat?

Het bewijs van wettelijke samenwoning wordt uitsluitend gegeven door een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Wie kan het aanvragen?

Een van beide partners die wettelijk samenwonen in Rotselaar.

Voorwaarde?

Je moet in het bevolkingsregister van Rotselaar ingeschreven zijn.

Hoe aanvragen en verkrijgen?

  • Online aanvragen via het e-loket.
  • Aan het onthaal in het gemeentehuis. Breng je identiteitskaart mee. Je krijgt het attest onmiddellijk.

Kostprijs?

  • Online: gratis.
  • Aanvraag via het onthaal: 6 euro.
  • Gratis voor bepaalde instellingen, bijvoorbeeld Belgische overheden.