Attest van leven

Bevolking

Wat?

Een attest van leven toont aan of een persoon nog in leven is volgens de gegevens in het rijksregister. Organisaties die het attest vragen zijn bijvoorbeeld buitenlandse pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, financiële instellingen, advocaten, notarissen …

Wie mag het aanvragen?

  • jijzelf als het betrekking heeft op jou
  • de referentiepersoon (het gezinshoofd) voor de inwonende minderjarige gezinsleden
  • de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige (ouder, voogd ...)

Voorwaarden?

Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Rotselaar.

Hoe aanvragen?

  • Online via het e-loket.
  • Aan het onthaal in het gemeentehuis. Breng je identiteitskaart mee.

Kostprijs?

  • online: gratis
  • aanvraag via het onthaal in het gemeentehuis: 6 euro
  • gratis voor bepaalde instellingen, bijvoorbeeld Belgische overheidsdiensten