Uittreksel geboorteakte

Wat?

Een geboorteakte is een elektronische akte die wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van de aangifte van de geboorte van een kind. Voor sommige formaliteiten heb je een uittreksel uit de geboorteakte nodig.

Wie mag het aanvragen?

  • Uittreksel uit een geboorteakte van minder dan 100 jaar oud: jijzelf, bloedverwanten in opgaande of dalende lijn, de echtgeno(o)te of overlevende echtgeno(o)te, de wettelijk samenwonende partner, erfgenamen, de wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd ...), notarissen of advocaten.
  • Uittreksel uit een geboorteakte van meer dan 100 jaar oud: iedereen

Hoe aanvragen?

  • Zonder aanvraag via Just on web.
  • Online aanvraag via het e-loket.
  • Aan het onthaal in het gemeentehuis. Breng je identiteitskaart mee.

Kostprijs?

Gratis.