Aziatische hoornaar

Omgeving

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een wespensoort uit zuidoost China. Sinds 2016 is de soort ook aanwezig in België.

  • De Aziatische hoornaar is een ‘invasieve exoot’.
  • De soort kwam hier oorspronkelijk niet voor, maar neemt nu snel in aantal toe en is al verspreid over heel Vlaanderen.
  • Ze valt honingbijen en andere inheemse insecten aan, die onze bloemen en planten bestuiven en dus essentieel zijn voor ons ecosysteem en onze biodiversiteit.

Subsidie nestverwijdering

Daarom moet de Aziatische hoornaar bestreden worden. Door nesten te laten verwijderen zorgt de gemeente Rotselaar daarvoor op openbaar domein. Wie in Rotselaar een nest van een Aziatische hoornaar laat verwijderen op privé-domein, kan een subsidie aanvragen.

De subsidie omvat een terugbetaling van de op basis van de facturatie gemaakte kosten voor het verwijderen of verdelgen van het nest uitgevoerd door de brandweer of de erkende bestrijder. De maximale subsidie per nest bedraagt 85 euro. Meer informatie vind je in het subsidiereglement over de bestrijding van de Aziatische hoornaar.

Vraag de subsidie aan

De aanvraag is alleen ontvankelijk wanneer ze volledig is. Dia betekent dat het aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld en de factuur van de brandweer of erkend bestrijder als bijlage is toegevoegd.

Nesten of individuele waarnemingen kun je melden via de website van Vespa-Watch. Je meldingen zijn nuttig voor de monitoring en het onderzoek van de soort in Vlaanderen. Het melden van individuele hoornaars kan ons helpen om nesten op te sporen.

De Aziatische hoornaar herkennen

  • tussen 2 en 3 centimeter lang
  • zwart borststuk
  • zwarte antennes
  • geel uiteinde aan de poten
  • achterlijf met 2 smalle en 1 brede oranje band
Vergelijking Aziatische hoornaar met inheemse insecten.