Mantelzorgpremie

Lokaal Dienstencentrum 'Oude Pastorie'

Wat?

Verzorgers die regelmatig instaan voor de verzorging en ondersteuning van zwaar zorgbehoevende patiënten in hun thuissituatie, kunnen een maandelijkse tussenkomst van 40 euro krijgen.

Voorwaarden?

  • De verzorgde persoon is zorgbehoevend. Dat wordt bepaald aan de hand van een score gegeven door een BelRAI-screener. Je dient een bepaalde score te halen (zie reglement onderaan deze pagina), maar je mag nog niet in aanmerking komen voor het Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden. Een maatschappelijk werker gaat die score na.
  • De verstrekte informele thuisverzorging moet een zekere graad van engagement inhouden van de verzorger(s) ten aanzien van de verzorgde.
  • De verzorger en verzorgde hebben hun domicilie in de gemeente Rotselaar.
  • De verzorgde is ouder dan 21 jaar en de mantelzorger is ouder dan 16 jaar.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met het Lokaal Dienstencentrum via de contactgegevens op deze pagina. Een maatschappelijk werker komt op huisbezoek.