Renteloze lening voor erkende verenigingen

Financiƫn

Wat?

Als erkende vereniging van Rotselaar kun je een renteloze lening aangaan bij de gemeente Rotselaar op voorwaarde dat het bedrag van de lening mogelijk is binnen de grenzen van het goedgekeurde budget van de gemeente. De renteloze lening kan enkel dienen voor investeringen in onroerende goederen.

Wie kan deze lening aanvragen?

Erkende verenigingen van Rotselaar.

Voorwaarden

  • Erkend zijn als lokale vereniging volgens het reglement op de erkenning van lokale verenigingen.
  • Rechtspersoonlijkheid bezitten.
  • Duidelijk kunnen voorleggen waarvoor de renteloze lening aangewend wordt.

Hoe aanvragen?

  • Schriftelijke aanvraag gericht aan het college van burgemeester en schepen naar Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.
  • Ten laatste op 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het budgetjaar waarop de renteloze lening betrekking heeft.
  • De aanvraag moet verschillende elementen en documentatiestukken bevatten. Het overzicht vind je terug in het reglement voor toekenning renteloze lening aan erkende verenigingen.