Integratietegemoetkoming

Lokaal Dienstencentrum 'Oude Pastorie'

Wat?

Ben je tussen 18 en 65 jaar? Vind je het moeilijk om omwille van je handicap je dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals koken, eten, wassen, poetsen …? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming.

Voorwaarden?

  • Je bent tussen 18 en 65 jaar.
  • Je inkomsten mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Je bent gedomicilieerd in België en je verblijft er ook effectief.
  • Om recht te kunnen hebben op een integratietegemoetkoming, bekijkt de bevoegde dienst de impact van de handicap op je mogelijkheden om dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren (zelfredzaamheid). Je moet minstens zeven punten behalen op een schaal van zelfredzaamheid.

Hoe aanvragen?

Je kunt je tegemoetkoming online aanvragen via de tool MyHandicap.

Om de vragenlijst in te vullen, heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag?

Ga naar de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of maak een afspraak bij het Lokaal Dienstencentrum via de contactgegevens op deze pagina.

Wat heb je nodig om de aanvraag te doen?

  • de naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt
  • je identiteitskaart en je pincode
  • je bankrekeningnummer
  • eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag