Nieuwbouw - vermindering onroerende voorheffing

WoonEnergieloket

Wat?

De Vlaamse overheid geeft je een vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouwwoningen.

Voor wie?

Iedereen die een nieuwbouwwoning plaatst of wie een woning grondig verbouwd en gelijkgesteld wordt aan een nieuwbouwwoning.

Voorwaarden

  • Je E-peil moet laag genoeg zijn (E-peilscore volgens aanvraag stedenbouwkundige vergunning).
  • Het toegekende energiepeil moet betrekking hebben op de volledige woning of gebouw.
  • De vermindering kan enkel toegekend worden voor een nieuwbouw of voor een verbouwing gelijkgesteld met nieuwbouw indien de bouwvergunning voor 1 januari 2023 werd goedgekeurd.

Raadpleeg de website van Vlaanderen of contacteer het WoonEnergieloket voor meer informatie.

Hoe berekend?

De vermindering van de onroerende voorheffing hangt af van:

  • de datum waarop je de stedenbouwkundige vergunning hebt ingediend
  • het E-peil van je woning

Hoe aanvragen?

Deze vermindering wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet.

Is dat niet het geval en denk je dat je toch recht hebt op deze vermindering? Dan kun je een bezwaar indienen via de website van Wonen in Vlaanderen.

Hulp nodig bij je aanvraag?

Neem contact op met het WoonEnergieloket via de contactgegevens op deze pagina.

Wat meebrengen naar het Woonloket?

  • E-peilscore
  • stedenbouwkundige vergunning