Buurtpremie - realiseer je idee

Toerisme en Evenementen

Wat?

Met de buurtpremie wil de gemeente Rotselaar projecten in buurten en wijken ondersteunen om buurten te vernieuwen en bewoners samen te brengen. Het gaat over een financiële ondersteuning van maximaal 10.000 euro, materiële en logistieke ondersteuning.

De buurtpremie wordt toegekend voor de realisatie van activiteiten of projecten met een duurzaam en in het straatbeeld zichtbaar resultaat. Zowel vernieuwende buurtinitiatieven, materiële ingrepen als eenmalige activiteiten waarbij buren elkaar ontmoeten, komen in aanmerking. De projectvoorstellen hebben een sociaal karakter en verbinden buurtbewoners met een doelstelling op langere termijn.

Voorbeelden

  • een picknickbank of zitbank
  • een boekentil
  • een speel- en ontmoetingsplek op een braakliggend bouwterrein
  • een petanquebaan
  • een buurtplantsoen (bloemenperkjes, bloembakken, moestuin, bomen, buurtplantsoen …)
  • streetart
  • de productie van een buurtboekje

Vast aanbod

Hieronder vind je het vaste aanbod straatmeubilair. Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, kun je rechtstreeks via de gemeente bestellen. Als je een aanvraag wil doen voor een van deze objecten, kies je in het aanvraagformulier voor het vaste aanbod.

Boekentil op maat
Boekentil op maat
Zitbank comfort
Zitbank comfort
Zitbank met armleuningen
Zitbank met armleuningen
Picknickbank (rolstoeltoegankelijk)
Picknickbank rolstoeltoegankelijk

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Alle inwoners en buurten van Rotselaar. Voorstellen worden steeds gedragen door minstens vijftien inwoners van verschillende adressen uit dezelfde buurt. Een van de initiatiefnemers wordt aangesteld als projectverantwoordelijke.

Hoe aanvragen?

Vul onderstaand aanvraagformulieren in. De aanvraag voor een buurtpremie kan elk jaar vanaf 1 januari tot en met 30 juni aangevraagd worden.

Een jury beoordeelt de ingediende projecten en aangevraagde premies, waarna het college van burgemeester en schepenen de projecten voor 1 november valideert.

Vanaf 1 januari van het jaar volgend op de aanvraag kan een voorschot van 70% van de begrootte kost voor het project worden uitgereikt. Na afloop wordt een evaluatiedocument en eindafrekening bezorgd aan de dienst Vrije Tijd. Op basis hiervan kan het resterende saldo van 30% uitbetaald worden of kunnen middelen teruggevorderd worden.

Aanvraagformulier buurtpremie

Overige voorwaarden

  • Het initiatief wordt gerealiseerd op Rotselaars grondgebied - op publiek domein of op privaat domein, waarbij het initiatief op privaat domein een openbaar karakter moet krijgen via een overeenkomst met de eigenaar van het privaat domein en dit voor tenminste 6 jaar of tot het einde van het desbetreffende initiatief.
  • Het initiatief start ten laatste binnen de zes maanden na toekenning van de subsidies en is gerealiseerd binnen 1 jaar na het afsluiten van de overeenkomst.
  • Indien het initiatief vergunningsplichtige werken betreft, moet er eerst een vergunning worden aangevraagd en verkregen door de initiatiefnemer.

Reglement

Reglement buurtparticipatieproject