Verwarmingstoelage

Lokaal Dienstencentrum 'Oude Pastorie'

Wat?

Tussenkomst in de energiefactuur voor verwarming met bepaalde brandstoffen:

  • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
  • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
  • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen)

De verwarmingstoelage geldt niet voor: elektrische verwarming, aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas in gasflessen, butaangas in gasflessen.

Voorwaarden?

  • De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verwarmingstoelage zijn afhankelijk van je jaarlijks bruto belastbaar inkomen.
  • De toelage is voornamelijk bedoeld voor mensen met een laag gezinsinkomen of mensen die in schuldbemiddeling/-regeling zitten en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
  • De leveringsdatum mag bij aanvraag niet meer dan zestig dagen oud zijn.

Hoe aanvragen?

  • Neem binnen de zestig dagen na de levering van de brandstof contact op met het Lokaal Dienstencentrum via de contactgegevens op deze pagina.
  • Zitdag 'verwarmingstoelage' op woensdagvoormiddag in het Lokaal Dienstencentrum 'Oude Pastorie'.

Wat meebrengen?

  • factuur brandstof
  • identiteitskaart gezinshoofd

Meer info

Sociaal verwarmingsfonds
0800 90 929
www.verwarmingsfonds.be