Premies en subsidies zorg en gezondheid

Aanpassingspremie voor 65-plussers

Bijkomende gemeentelijke aanpassingspremie, bovenop die van de Vlaamse overheid en provincie Vlaams-Brabant.

Afvalpremie voor inwoners met een leefloon

Jaarlijkse premie voor inwoners van Rotselaar die een leefloon ontvangen.

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Een tegemoetkoming voor als je door je handicap niet of minder kunt gaan werken.

Integratietegemoetkoming

Tegemoetkoming voor wie door een handicap moeilijk dagelijkse activiteiten zelfstandig kan uitvoeren.

Mantelzorgpremie

Maandelijkse financiële tussenkomst voor verzorgers van hulpbehoevende patiënten die nog thuis wonen.

Toelage aan ouders van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Een jaarlijkse toelage voor ouders of opvoeders van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Verwarmingstoelage

Tussenkomst in de energiefactuur voor verwarming met bepaalde brandstoffen.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Tegemoetkoming om het welzijn te versterken van 65’+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.