Stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedinformatie)

Omgeving

Wat?

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je stedenbouwkundige informatie, ook wel vastgoedinformatie genoemd, ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, overheidsplannen, milieu, natuur, erfgoed, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen, verkavelingsvoorschriften ...

Hoe aanvragen?

Hoe kun je een aanvraag doen? Je bent:

  • Notaris: je kunt enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat.
  • Vastgoedmakelaar: je kunt een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal.

De vastgoedinformatie wordt verstrekt binnen een termijn van dertig dagen. De vastgoedinformatie moet je mee afleveren bij de verkoop van een woning of een perceel. De vastgoedinformatie mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar, zo krijgt de kandidaat-koper steeds de meest recente informatie mee.

Van zodra je de vastgoedinformatie hebt ontvangen, moet je die informatie ook verplicht opnemen in de publiciteit van jouw pand. Vind je een koper voor jouw woning en besluiten jullie een compromis te ondertekenen? Dan zal die informatie hierin ook moeten worden voorzien. Doe je dat niet, dan kan de compromis nietig verklaard worden.

Kostprijs?

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 160 euro per kadastraal perceel.

Als aanvrager dien je slechts eenmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van vijf kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen eenzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van €36,50 aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Raadpleeg het reglement vastgoedinformatieplatform