Aanvragen kleine werken op en rond een gebouw

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning.

Het omgevingsloket Vlaanderen geeft een heel duidelijk overzicht over de verschillende soorten werken. Je vindt er ook terug of je vrijgesteld bent van een melding of niet.

Heb je toch een vergunning of melding nodig, dan kun je die voor kleine werken in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket. Dat is een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket.