Voorschriften en ruimtelijke plannen

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

De bestemming van percelen in bepaalde gebieden wordt vastgelegd in gemeentelijke, provinciale en gewestelijke RUP's.

Stedenbouwkundige verordeningen

Bouwvoorschriften die gelden op gemeentelijke, provinciaal of gewestelijk niveau.

Beleidsmatig gewenste ontwikkeling woonzoneringsplan

Beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) woonzoneringsplan bevat het duurzaam ruimtelijk beleid van Rotselaar.

Lees meer

Ruimtelijk traject

Openbare onderzoeken rond de opmaak van het RUP Woonzonering en de verordening Woonzonering.

Lees meer

Gemeentelijk erfgoedbeleidsplan Werchter-centrum

Gebouwen met specifieke erfgoedwaarden: uitgangspunten en basisregels bij toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen.