Werken Heikantberg

Laatste update: 5 oktober 2023

Project(zone)

Heikantberg in de volgende straten:

  • Esdreef
  • Deel Wandeldreef: van Dennenlaan tot Berkenlaan
  • Deel Berkenlaan: van Wilgenlaan tot Eekhoornlaan
  • Elzendreef
  • Deel Acacialaan: van Elzendreef tot Populierenlaan
  • Kwikstaartweg
  • Deel Heirbaan: rioleringswerken tussen Wilgenlaan en Eekhoornlaan en vernieuwing weg eveneens tussen Bessenlaan en Eekhoornlaan

In bovenstaande straten komt riolering voor de afvoer van vuilwater. Voor de afvoer van regenwater wordt maximaal ingezet op infiltratie en het ter plaatse houden van het water. Daarnaast worden de straten opnieuw aangelegd, rekening houdende met het natuurlijke en kleinschalige karakter van het woonparkgebied Heikantberg. Je leest de plannen onderaan in detail in de infofiche.

Start van de werken

In oktober 2023 worden er zeer lokaal voorbereidende boringen uitgevoerd, met geen tot weinig hinder.

De werken zelf zullen starten in de zomer van 2024. De riolerings- en wegeniswerken op de Heikantberg starten pas na de finalisering van de rioleringswerken in Zallaken en dus na de openstelling van de Steenweg op Gelrode en Zallakenstraat voor doorgaand verkeer. Zo garanderen we een vlotte bereikbaarheid en verkeersdoorstroming.

Meer concrete info over de fasering en wanneer er waar gewerkt wordt, zal toegelicht worden tijdens de tweede infoavond, die wordt gepland in in het voorjaar 2024.