Tarieven en belastingen afval en milieu

Gemeentebelasting afval en recyclagepark

Gemeentebelasting op inzameling en verwerking van afval en het gebruik van het recyclagepark.

Tarieven huishoudelijk afval

Tarieven van Ecowerf.

Tarieven recyclagepark

Tarieven van Ecowerf.