Gemeentebelasting afval en recyclagepark

Financiƫn

Wat?

  • Elk gezin in Rotselaar betaalt jaarlijks een gemeentebelasting van 55 euro op de inzameling en verwerking van afval en het gebruik van het recyclagepark.
  • Elke bedrijf, vereniging of gebruiker van een tweede verblijf betaalt ook belasting als die beschikt over een recyclageparkkaart of gebruik maakt van huisvuilcontainers.
  • Deze belasting wordt verrekend via je DifTar-aanrekening of via een aparte betalingsuitnodiging van Ecowerf.