Afwijking wekelijkse rustdag

Lokale Economie

Elke handelaar of ambachtsman moet, op enkele uitzonderingen na, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. Het college van burgemeester en schepenen verleent in 2024 een afwijking op de verplichte wekelijkse rustdag voor:

Meer info op deze webpagina van de FOD Economie.