Jaarrekening en meerjarenplan

De beheers- en beleidscyclus bevat naast de financiële aspecten van het beleid ook regels voor de inhoudelijke planning, de uitvoering en de evaluatie ervan. Zo moet de gemeente om de zes jaar een meerjarenplan opstellen. Dat plan moet jaarlijks minimaal een keer bijgesteld worden op strategisch en financieel vlak. Daarnaast wordt elk jaar ook het resultaat weergegeven via de jaarrekening.

Wat wil de gemeente de komende jaren bereiken? Wat gaan we daar concreet voor doen? En met welke financiële middelen? Dat vind je in het meerjarenplan.

Hieronder vind je de beleidsrapporten van gemeente, OCMW en autonoom gemeentebedrijf (AGB) Rotselaar.

Jaarrekening gemeente en OCMW

2022

2021

2020

2019

2018

Jaarrekening AGB

2022

2021

2020

2019

2018

Meerjarenplan gemeente en OCMW

Meerjarenplan voor 2024

Meerjarenplan voor 2023

Meerjarenplan voor 2022

Meerjarenplan voor 2021

Meerjarenplan voor 2020

Meerjarenplan voor 2019