Huisvuilophaling

Het intergemeentelijk milieubedrijf Ecowerf staat in voor de huisvuilophaling in de gemeente Rotselaar.

Wanneer wordt huisvuil opgehaald?

De ophaalmoment vind je terug op je papieren ophaalkalender (verkrijgbaar in het gemeentehuis), online of via de Recycle!-app (Download Recycle! via de App Store of Google play Store).

Hoe bied ik mijn huisvuil aan?

  • restafval: container van 40, 120, 240 of 1.100 liter
  • pmd: pmd-zakken van 60 of 90 liter
  • gft: container van 40, 120, 240 of 1.100 liter of composteer zelf!
  • papier en karton: gele containers

Verkooppunten huisvuilzakken / container aanvragen

Composteermateriaal aankopen

Opgelet!

  • Plaats het afval steeds duidelijk zichtbaar buiten ofwel vóór 7 uur ’s morgens ofwel de avond voor de inzameldag na 20 uur.
  • Deksel dicht is verplicht: openstaande containers worden niet meegenomen.

Aanrekening afvalophaling

Voor de aanrekening van je afvalophaling betaal je een forfaitair voorschot van 50 euro (of 100 euro per container van 240 liter). De afvalrekening betaal je rechtstreeks aan Ecowerf volgens het DifTar-systeem.

Wat staat er maandelijks op mijn DifTar-rekening?

  • huur container(s)
  • totale kostprijs voor het aantal kilogram afval dat je aanbood (restafval/gft)
  • kostprijs per aanbieding van je restafvalcontainer (aanbieding van gft is gratis)

Een keer per jaar betaal je via je DifTar-rekening de gemeentebelasting van 55 euro voor de ophaling en verwerking van afval en het gebruik van het recyclagepark.

Met vragen over je afvalcontainers, afvalrekening of andere vragen in verband met afvalinzameling kun je terecht op de groene lijn van Ecowerf: 0800 97 0 97. Of per mail naar info@ecowerf.be.