Werken Rotselaar-Centrum

Update: 28 juni 2024

Actueel

In de Kapelstraat, de Pastorijstraat, de Groenstraat en de Parkstraat is het vernieuwingsproject klaar. Rotselaar-Centrum kreeg een gescheiden riolering en een nieuwe weginrichting. Het afvalwater van alle woningen wordt nu eerst verzameld en gezuiverd voor het in de waterlopen terecht komt. De openbare verlichting in de volledige projectzone werd vervangen door nieuwe ledverlichting.

Door de straten en voetpaden te vernieuwen, wordt de snelheid van gemotoriseerd verkeer aangepast. In de Groenstraat, Pastorijstraat en Parkstraat kreeg de straat een woonerfinrichting. De vernieuwing kwam er om de leefbaarheid in het dorpscentrum te verbeteren. Het verhoogt ook de toegankelijkheid en veiligheid van GBS ‘de Straal’, Huis van het Kind, de buitenschoolse kinderopvang, het wijkkantoor van de politie, de parochiezaal en het gemeentehuis.

Op zaterdag 29 juni worden de straten van Rotselaar-Centrum opengesteld voor doorgaand verkeer.

Project(zone)

In de Kapelstraat, de Pastorijstraat, de Groenstraat en de Parkstraat wordt gescheiden riolering en nieuwe weginrichting aangelegd.

Hoe kun je rijden?

 • De volledige projectzone is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
 • In alle straten is verkeer in beide richtingen toegestaan. De huidige eenrichtingsstraten worden tijdelijk opgeheven.
 • De parking van het administratief centrum is toegankelijk via de Provinciebaan.
 • De trage wegen blijven tijdens de werken beschikbaar en vormen voor fietsers en voetgangers een veilige, alternatieve verbinding. Wil je hinder vermijden? Neem dan de fiets.
 • De Provinciebaan en Torenstraat (behalve tijdens fase 5, projectzone Torenstraat tot huisnummer 3) blijven open voor doorgaand verkeer.

Wanneer is welke straat aan de beurt?

 1. Fase 1: Kapelstraat van Provinciebaan tot Pastorijstraat (incl. kruispunt)
  1. Nutswerken: uitgevoerd
  2. Rioleringswerken: uitgevoerd
  3. Aanleg straat: uitgevoerd, nog enkele afwerkingen
 2. Fase 2: Pastorijstraat
  1. Nutswerken: uitgevoerd
  2. Rioleringswerken: uitgevoerd
  3. Aanleg straat: uitgevoerd
 3. Fase 3: Groenstraat, van Provinciebaan tot en met Groenstraat huisnummer 27
  1. Nutswerken: uitgevoerd
  2. Rioleringswerken: uitgevoerd
  3. Aanleg straat: uitgevoerd
 4. Fase 4: Kapelstraat, van Pastorijstraat tot Groenstraat
  1. Nutswerken: uitgevoerd
  2. Rioleringswerken: uitgevoerd
  3. Aanleg straat: uitgevoerd
 5. Fase 5: Kapelstraat, van Groenstraat tot Torenstraat
  1. Nutswerken: uitgevoerd
  2. Rioleringswerken: uitgevoerd
  3. Aanleg straat: uitgevoerd
 6. Fase 6: Sint Antoniusstraat, van Torenstraat tot huisnummer 3
  1. Nutswerken: uitgevoerd
  2. Rioleringswerken: uitgevoerd
  3. Aanleg straat: uitgevoerd
 7. Fase 7: Groenstraat, van huisnummer 30 tot Kapelstraat en Parkstraat
  1. Nutswerken: uitgevoerd
  2. Rioleringswerken: uitgevoerd
  3. Aanleg straat: uitgevoerd

Waaraan wordt gewerkt?

Gescheiden riolering

Lokaal bestuur Rotselaar investeert in de projectzone met een nieuw en gescheiden rioleringsstelsel. Het nieuwe stelsel zorgt ervoor dat het regen- en afvalwater afzonderlijk wordt opgevangen. Na uitvoering van alle werken zal het afvalwater van alle woningen verzameld en gezuiverd worden vooraleer het naar de waterlopen wordt geleid. Dankzij dit project zal de waterkwaliteit van onze rivieren en waterlopen sterk verbeteren, wat ons leefmilieu rechtstreeks ten goede komt.

Nieuwe weginrichting

Daarnaast wordt de inrichting van de straten en voetpaden vernieuwd om de snelheid van gemotoriseerd verkeer aan te passen en de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. In de Groenstraat, de Pastorijstraat en de Parkstraat wordt er een woonerfinrichting toegepast met verharding van gevel tot gevel zonder niveauverschillen. Voor de Kapelstraat wordt er een andere inrichting voorzien, de rijweg wordt hier aangelegd in asfalt met voetpaden in betonstraatstenen. De parkeerzone vóór de school in de Kapelstraat wordt heringericht zodat die zowel voor het nieuwe Huis van het Kind als voor de school kan gebruikt worden.

Openbare verlichting

De openbare verlichting van de volledige projectzone wordt vervangen door nieuwe ledverlichting. Daarbij zullen in de Pastorijstraat, Groenstraat en Parkstraat de kabels tussen de elektriciteitspalen ondergronds worden gebracht.

Recente infomomenten

15 december 2022

Op donderdag 15 december 2022 organiseerde lokaal bestuur Rotselaar samen met Fluvius, aannemer AGBb en het studiebureau groep Infrabo een infomarkt. Inwoners vonden er alle informatie over de werken en konden er met hun vragen terecht.