Omgevingsvergunningen - belasting op administratieve stukken

Omgeving

Wat?

De gemeente rekent een administratieve kost aan voor verscheidene handelingen die betrekking hebben op de aanvraag van een omgevingsvergunning:

  • meldingen
  • aanvraag omgevingsvergunning, afgifte van administratieve stukken
  • aanvraag stedenbouwkundig attest
  • aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen
  • opname in het vergunningenregister
  • afschaffen of verplaatsen van voetwegen
  • ...

Raadpleeg het belastingsreglement