Langestraat en Steenweg op Wezemaal

Update: 8 juli 2024

Actueel

De aannemer heeft de toplaag asfalt in fase 1A afgewerkt (Langestraat tussen Vleugtweg en Olivierstraat). In de week van 8 juli gaat de aannemer verder met het plaatsen van signalisatie. Het aanbrengen van wegmarkeringen en de middenlijn gebeurt na het bouwverlof. Vrijdag 12 juli wordt de Langestraat tussen Vleugtweg en Olivierstraat opgengesteld voor verkeer.

Na het bouwverof (5 augustus) start de aannemer met de opbraak van de fietpaden in fase 1B (Langestraat tussen Olvierstraat en station). Het rode fietspad op het kruispunt Langestraat - Bosweg - Olivierstraat legt de aannemer ook aan in fase 1B omwille van praktische redenen.

In de voorbereiding van fase 2A (Langestraat - Steenweg op Wezemaal tussen het station en de Heirbaan) is de aannemer klaar met de vernieuwing van de nutsleidingen. De aansluiting van de woningen op de nieuwe nutsleidingen worden uitgevoerd in augustus. Om de toegankelijkheid te garanderen zal de aannemer de voet- en fietspaden deze week opvullen met steenslag. Na afwerking van fase 1B start de aannemer met de eigenlijke werken van fase 2A.

Project(zone)

Vernieuwing fietspaden

  • In de Langestraat, vanaf het kruispunt met de Vleugtweg tot aan de spooroverweg.
  • In de Langestraat, vanaf de spooroverweg tot het kruispunt met de Gildenstraat.
  • In de Steenweg op Wezemaal, vanaf het kruispunt met de Gildenstraat tot het kruispunt met de Sparrenstraat.

Vernieuwing rijweg

  • In de Langestraat, vanaf het kruispunt met de Vleugtweg tot aan het kruispunt met de Olivierstraat en Bosweg.
  • In de Steenweg op Wezemaal, vanaf het kruispunt met de Gildenstraat tot het kruispunt met de Sparrenstraat.

Er wordt gewerkt in twee fasen:

  • Fase 1: Langestraat, vanaf het kruispunt met de Vleugtweg tot aan de spooroverweg
  • Fase 2: Langestraat en Steenweg op Wezemaal, vanaf de spooroverweg tot aan het kruispunt met de Sparrenstraat.

Wat gebeurt er in welke fase?

Fase 1 - deel A (maart 2024 tot en met juli 2024) – Langestraat tussen Vleugtweg en Olivierstraat

De aannemer heeft de toplaag asfalt in fase 1A afgewerkt (Langestraat tussen Vleugtweg en Olivierstraat). In de week van 8 juli gaat de aannemer verder met het plaatsen van signalisatie. Het aanbrengen van de middenlijn en de wegmarkeringen gebeurt na het bouwverlof. Vrijdag 12 juli wordt de Langestraat tussen Vleugtweg en Olivierstraat opengesteld voor verkeer.

Fase 1 - deel B (juni 2024 tot en met juli 2024) – Langestraat tussen Olivierstraat en Paternosterstraat

In deze deelfase werkt de aannemer in de Langestraat vanaf de kruispunten met de Olivierstraat en Bosweg richting de Paternosterstraat/Bergenhof. De rijbaan is hier al geasfalteerd en blijft tijdens deze fase van de werken dus grotendeels bereikbaar. Op het moment dat de aannemer de verouderde plantenbakken wegneemt en twee nieuwe wegversmallingen plaatst, wordt er op de weg zelf ook gewerkt.

In het vernieuwingsproject van de stationsomgeving is de aanleg van het stuk Langestraat tussen het kruispunt met de Paternosterstraat en de spooroverweg opgenomen.

Ook ter hoogte van de kruispunten met de Olivierstraat, de Bosweg en de Paternosterstraat worden de fietspaden vernieuwd. Na het bouwverof (5 augustus) start de aannemer met de opbraak van de fietpaden. De aannemer breekt er het bestaande asfalt open en legt er vervolgens een onderlaag en toplaag asfalt. De fase van de opbraak en de fase van de asfaltering van de fietspaden ter hoogte van de kruispunten zal zo kort mogelijk na elkaar uitgevoerd worden om de impact te beperken. Tijdens het merendeel van de werken blijven de kruispunten dus wel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Fase 2 - Langestraat/Steenweg op Wezemaal tussen spooroverweg en kruispunt met de Sparrenstraat (na afwerking fase 1B)

In dit deel van de Langestraat en de Steenweg op Wezemaal vernieuwt de gemeente de fietspaden vanaf het kruispunt met de Bessenlaan/Winkelveldbaan tot aan het kruispunt aan de Sparrenstraat (inclusief het kruispunt aan de Heirbaan en de Kerkhofstraat).

Daarnaast vernieuwt de gemeente ook de rijbaan vanaf de Gildenstraat tot aan het kruispunt met de Sparrenstraat. Aan de kapel Onze-Lieve-Vrouw verplaatst de aannemer de rijbaan om aan beide zijden een nieuw fietspad te kunnen leggen. Die ingreep zal de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers er sterk verbeteren.

In het vernieuwingsproject van de stationsomgeving is de aanleg van het stuk Langestraat tussen de spooroverweg en het kruispunt met de Bessenlaan/Winkelveldbaan opgenomen.

Ook fase 2 verloopt in 2 deelfases:

  • Fase 2 - deel A: van het station tot aan het kruispunt van de Heirbaan
  • Fase 2 - deel B: het kruispunt van de Heirbaan tot aan de Sparrenstraat

In de voorbereiding van fase 2A (Langestraat - Steenweg op Wezemaal tussen het station en de Heirbaan) is de aannemer klaar met de vernieuwing van de nutsleidingen. Om de toegankelijkheid te garanderen zal de aannemer de voet- en fietspaden deze week opvullen met steenslag. Na afwerking van fase 1B start de aannemer met de eigenlijke werken van fase 2A.

Na het bouwverlof doet de Watergroep nog overkoppelingen in deze fase. De opbraak van de weg, tussen het station en het kruispunt van de Heirbaan, zijn voor in de tweede helft van het jaar. Het kruispunt met de Gildenstraat wordt tijdelijk afgesloten zodra die opbraak begint.

Hoe kun je rijden per fase?

Fase 1 – deel A: hoe bereik je de plaatselijke handelaars en de stationsomgeving?

Tijdens fase 1 deel A van de vernieuwingswerken is een deel van de Langestraat niet toegankelijk met de auto en de fiets . Plaatselijk verkeer wordt omgeleid via de Aarschotsesteenweg – Wolfakkerweg – Olivierstraat. De fietsomleiding verloopt via de Aarschotsesteenweg – Wolfakkerweg – Olivierstraat – Groeneweg – Paternosterstraat. Fietsers stappen voor hun comfort best af en gaan stapvoets verder.

Het Oorzaakveldpad is gedurende fase 1 tweerichtingsverkeer. De doorgang met de Langestraat is er niet meer mogelijk. Verder wordt de verkeersregeling ‘uitzonderlijk plaatselijk verkeer’ in de Wolfakkerweg en de Olivierstraat tijdelijk opgeheven om de lokale verkeerscirculatie mogelijk te maken.

De handelaars zijn tijdens dit vernieuwingsproject steeds te voet bereikbaar zijn of met de fiets of auto tot aan de zijstraten (Vleugtweg – Oorzaakveldpad – Olivierstraat).

De parking in de Langestraat tegenover ‘t Kippenwinkeltje blijft toegankelijk, ook via het Bergenhof/Groenweg.

Fase 1 – deel B : hoe bereik je de plaatselijke handelaars en de stationsomgeving?

Plaatselijk verkeer kan gebruik maken van het vernieuwde deel A van de Langestraat, tot aan het kruispunt met de Olivierstraat/Bosweg. Fietsers kunnen rijden over de vernieuwde fietspaden in deel A van de Langestraat of via de fietsomleiding langs de Aarschotsesteenweg – Wolfakkerweg – Olivierstraat – Groeneweg – Paternosterstraat.

De stationsparking in de Langestraat tegenover ‘t Kippenwinkeltje blijft toegankelijk via het Bergenhof/Groeneweg.

Het Oorzaakveldpad blijft gedurende deze fase tweerichtingsverkeer. In de Wolfakkerweg en de Olivierstraat wordt de verkeersregeling ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ opgeheven om de lokale verkeerscirculatie mogelijk te maken.

Pad onder 't Spoor
Het Pad onder 't Spoor blijft tijdens de vernieuwingswerken zoveel mogelijk toegankelijk als fietsverbinding tussen de Winkelveldbaan en de Langestraat. Ter hoogte van de Langestraat wordt er tijdelijk een fietsbrug voorzien om de verbinding naar de rijbaan te maken.

Tijdens de afbraak van het fietspad, het plaatsen van de glijbekisting en de asfaltering van het fietspad zal het Pad onder 't Spoor tijdelijk worden afgesloten ter hoogte van de verbinding met de Langestraat.