Eindresultaat participatietraject ‘Maak je buurt mee’ overhandigd aan gemeenteraad

Op dinsdag 28 mei werd het eindresultaat van het participatietraject ‘Maak je buurt mee’ overhandigd aan de Rotselaarse gemeenteraad. In dat traject ging de gemeente actief op zoek naar ideeën over de toekomst van Rotselaar. Het document kwam tot stand met de hulp van meer dan 300 inwoners en bevat de twintig populairste ideeën, aangevuld met een overzicht van alle ideeën.

Hoe ziet Rotselaar eruit in 2031? Die vraag stelde de gemeente Rotselaar in maart, april en mei aan haar inwoners. Het participatietraject ‘Maak je buurt mee’ ging actief op zoek naar ideeën over de toekomst van Rotselaar. Een oproep waar 304 inwoners aan deelnamen. Goed voor 71 ideeën en 252 stemmers.

De populairste ideeën focusten zich op de winkels en leefbaarheid in Rotselaar-Centrum, het onderwijs, beleving in zwemzone ‘de Plas’, buurtontmoeting, natuurbeleving en veilige mobiliteit.

Toekomst van Rotselaar

Een dergelijk project kon niet ontbreken op het einde van een legislatuur waar participatietrajecten structureel verankerd werden in de werking van het lokaal bestuur. Het meerjarenplan maakte in 2019 een belangrijke doelstelling van het actief betrekken van inwoners bij het beleid en het aanmoedigen van inwoners om deel te nemen aan het beleid.

Het participatietraject ‘Maak je buurt mee’ peilt niet alleen naar wat inwoners van Rotselaar belangrijk vinden, maar geeft concrete voorbeelden van hoe inwoners hun gemeente zien evolueren in de komende zes jaar. Inwoners kregen de kans om hun ideeën te delen of om ideeën van anderen te steunen. Zo konden ze hun stem laten horen over de toekomst van Rotselaar.

Eindresultaat

De ideeënfase leverde uiteindelijk 71 ideeën op waarop inwoners konden stemmen. De twintig populairste ideeën worden uitgelicht in het einddocument. De andere ideeën zijn als bijlage toegevoegd aan het document.

Het eindresultaat geeft een unieke inkijk in wat er leeft in Rotselaar. Een unieke kans voor de gemeenteraad om haar beleid af te stemmen op de vraag van haar inwoners. Ik hoop dan ook dat dit document op die manier benaderd wordt en dat de ideeën van onze inwoners als inspiratie dienen om onze gemeente verder te verbeteren.

Eindresultaat participatietraject ‘Maak je buurt mee’