Zes nieuwe gemachtigde opzichters in Rotselaar

Op maandag 19 februari werden elf nieuwe gemachtigde opzichters in de politiezone BRT gemachtigd, waarvan zes uit Rotselaar en vijf uit Tremelo. De gemachtigde opzichters dragen bij aan veilige schoolomgevingen.

Gemachtigde opzichters zijn erg belangrijk voor de veiligheid in schoolomgevingen. Ze helpen onze kinderen veilig over te steken en moedigen hen zo aan om te voet of met de fiets naar school te komen. Het gemeentebestuur vindt verkeersveiligheid heel belangrijk en stimuleert alle scholen dan ook om met gemachtigde opzichters te werken.

Ondersteuning van wijkagenten

Deze beleidsperiode worden ook alle schoolomgevingen in Rotselaar verkeersveilig ingericht. De politie engageert zich daarnaast door de frequente inzet van de wijkagenten aan de schoolpoort. Ook brengt het gemeentebestuur van Rotselaar dit jaar ook een schoolroutekaart uit, die de beste en meest veilige schoolroutes in kaart brengt.

De gemeente stelde voor deze opleiding de accommodatie ter beschikking en zorgde ook voor een verzekering van de gemachtigde opzichters. In aanwezigheid van de korpschef kregen de gemachtigde opzichters hun getuigschrift van een delegatie van het schepencollege van Rotselaar en Tremelo. Daarnaast ontvingen ze ook een seingeversbordje C3, een fluohesje en een tricolore armband.

Na een theoretische en praktische opleiding door de provincie Vlaams-Brabant en de lokale politie, beschikken de vrijwilligers over de nodige kennis en ervaring om scholieren in groep te laten oversteken.