Zes nieuwe flitspalen om verkeersveiligheid te handhaven

Veilige mobiliteit is een topprioriteit voor het lokaal bestuur van Rotselaar. Voor een betere verkeersveiligheid zet de gemeente in op automatische snelheidshandhaving met trajectcontroles en flitspalen.

De gewest- en gemeentewegen in Rotselaar ontvangen steeds meer verkeer. Bovendien wordt Rotselaar door haar centrale ligging en de nabijheid van de autostrade geconfronteerd met heel wat bovenlokaal verkeer.

Daarom zet de gemeente in op een mobiliteitsshift waarbij fietsgebruik en openbaar vervoer worden gestimuleerd. Verkeershandhaving is daarbij cruciaal voor meer verkeersveiligheid en voor de bescherming van de kwetsbare weggebruikers en kinderen in het verkeer.

De voorbije maanden werden er al negen van de in totaal tien aangekondigde trajectcontroles geactiveerd. Er worden ook zes kantelpalen geplaatst voor de installatie van verwisselbare flitscamera’s. Na plaatsing worden de flitspalen meteen geactiveerd.

Locaties

De flitspalen, die de snelheid in beide richtingen kunnen meten, komen in de Stationsstraat, Molenstraat, Zallakenstraat, Steenweg op Gelrode, Beninksstraat en Kerkhofstraat. De politiezone BRT staat in voor het plaatsen van de camera en verwerken van de overtredingen.

Overdreven en onaangepaste snelheid blijft nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Bij een aanrijding is daarnaast de kans op ernstige letsels veel groter als de gereden snelheid hoger ligt.

De punctuele verkeerscontroles komen dus op gevaarlijke verkeerspunten en in dorpscentra en schoolomgevingen. Door in te zetten op automatische snelheidshandhaving op de gevaarlijke punten en de centrale assen kan de politie in de toekomst meer verkeerscontroles uitvoeren in de woonbuurten en fietsstraten.

GAS-boetes

Sinds 1 februari 2021 is het voor lokale besturen toegelaten om GAS-boetes te heffen bij verkeersovertredingen waarbij de snelheid met ten hoogste 20 km/u wordt overschreden. Dat kan op plaatsen waar een snelheidsbeperking van 30 of 50 km/u is ingesteld. Er mag daarbij geen andere overtreding vastgesteld worden.

Bovendien moet het vaststellingssysteem automatisch werken en volledig gefinancierd zijn door het lokaal bestuur of de lokale politie. Aangezien het gemeentebestuur de kantelpalen en camera aankoopt, zullen de vastgestelde overtredingen via GAS-boetes afgehandeld worden.

De GAS-boetes zijn even hoog als de onmiddellijke inningen voor gelijkaardige overtredingen en liggen afhankelijk van de ernst van de overtreding tussen de 53 en 163 euro. Als de overtreding niet via een GAS-boete kan worden afgehandeld, volgt de procedure het klassieke sanctiesysteem.

Rotselaars verkeersveiligheidsfonds

De GAS-boetes van verkeersovertredingen gaan naar een nieuw, speciaal Rotselaars verkeersveiligheidsfonds. Zo kan het gemeentebestuur die middelen gebruiken voor acties en gerichte investeringen in mobiliteit, verkeersveiligheid, sensibilisering en de aanpassing van de schoolomgevingen.