Woonerf in de Eektstraat tussen Vleugtweg en Delhaizesite

De Eektstraat, tussen de Vleugtweg en de Delhaizesite, is helemaal klaar als eerste woonerf van de gemeente Rotselaar. Een inrichting die prioriteit geeft aan voetgangers en fietsers en waar auto’s te gast zijn.

In een woonerf ligt de nadruk op de aanwezigheid van voetgangers en fietsers. Ze mogen er dan ook de volledige breedte van de weg gebruiken.

Auto’s mogen er wel door, maar zijn te gast in de straat. Ze mogen maximaal 20 km/u, maar moeten hun snelheid nog meer minderen in de aanwezigheid van voetgangers. Ook fietsers moeten zich aan de snelheidsbeperking houden. Parkeren is enkel toegelaten in de gemarkeerde parkeervakken.

Éénrichtingsverkeer

De Eektstraat blijft éénrichtingsverkeer vanaf de Delhaizesite tot het einde van de woonerfinrichting net voor het kruispunt met de Vleugtweg. Bewoners van de appartementen op nummers 19 tot en met 23 kunnen wel nog in beide richtingen tot aan de inrit van de ondergrondse parking rijden. De parking verlaten kunnen ze alleen in de richting van de Vleugtweg.

Afwerking project

De woonerf in de Eektstraat is al publiek toegankelijk. Ook de rest van het riolerings- en wegenwerkenproject van de Eektstraat, Eektweg en Gemeentepad loopt op zijn einde. De aannemer is momenteel nog bezig met de afwerking van de opritten in het Gemeentepad en in het doodlopende deel van Eektstraat, vanaf het kruispunt met de Eektweg. Het einde van de werken is gepland voor het einde van 2023.

Rotselaar-Centrum

In de Groenstraat, Pastorijstraat en Parkstraat komt ook een woonerfinrichting. Die inrichting wordt momenteel aangelegd in het kader van het riolerings- en wegenwerkenproject van Rotselaar-Centrum.