Wegenwerken in Rotselaar: planning

Onze gemeente voert een aantal vernieuwingsprojecten uit. Die werken hebben een tijdelijke impact, maar zijn de sleutel om Rotselaar klaar te maken voor de toekomst. Een gemeente die vlot bereikbaar is, die het afvalwater zuivert en waar alle weggebruikers comfortabel en veilig op weg kunnen.

De dossiers voor grote wegen- en mobiliteitsprojecten starten lang voor de uitvoering, soms meer dan vijf jaar. Er moet een meerjarenplanning gemaakt en budget voorzien worden, er moet een bestek opgemaakt worden en via een gunningsprocedure een aannemer aangesteld worden. Die aannemer moet op zijn beurt een planning maken.

Vooraf zit de gemeente met verschillende partners aan tafel om te bekijken of werken gecombineerd kunnen worden, bijvoorbeeld aan de nutsvoorzieningen (internet, telefonie, water, gas, elektriciteit, …). Het vernieuwingsproject duurt dan iets langer, maar de aannemer voert wel alle noodzakelijke werken tegelijkertijd uit.

Planning

De gemeente maakt de planning van de vernieuwingsprojecten vooraf gedetailleerd op, in overleg met de buurgemeenten en de omliggende politiezones. Daarbij zijn de verschillende projecten na elkaar ingepland en wordt een overlap vermeden.

Onverwachte werkzaamheden of onvoorziene vertraging door technische problemen, hebben invloed op de planning. Het zorgt voor overlap met vernieuwingsprojecten die niet uitgesteld kunnen worden, omdat de aannemer al is aangesteld of omdat het verniewingsproject hoogdringend is.

Actuele werven

Momenteel zijn er de volgende werven op verbindingswegen in de gemeente:

  • Zallakenstraat - Steenweg op Gelrode: aanleg gescheiden riolering, vernieuwing van de weg en fietspaden. Einde: juni 2024 – Aquafin / gemeente Rotselaar.
  • Provinciebaan: vervangen Dijlebrug, aanleg gescheiden riolering en vernieuwen fietspaden. Einde: eind augustus 2024 – Agentschap Wegen en Verkeer / Aquafin.
  • Langestraat: aanleg wegtunnel, vernieuwing stationsomgeving, realisatie fietsbrug en aansluiting op de fietssnelweg F25, vernieuwing rijbaan en fietspaden. De werken lopen tot september 2025. – Infrabel / NMBS / provincie Vlaams-Brabant / gemeente Rotselaar.
  • Nieuwebaan: gescheiden riolering, nieuwe laag asfalt voor de rijbaan en een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter. Start van de werken: november 2023 tot de juni 2024 – gemeente Rotselaar.

Ontsluiting garanderen

Het vernieuwingsproject aan de Wezemaalse stationsomgeving in de Langestraat overlapt in het voorjaar van 2024 enkele maanden met andere projecten. Door een nauwgezette voorbereiding van de diensten en alle partners wordt die periode tot een minimum beperkt. De impact voor alle weggebruikers wordt beperkt door aangepaste omleidingsroutes te garanderen.

Vervoersmaatschappij De Lijn garandeert, na overleg met de gemeentelijke mobiliteitsdienst, haar dienstverlening maximaal. Door middel van een omleiding, biedt De Lijn de busverbindingen blijvend aan in de verschillende deelgemeentes.

De rotonde in Rotselaar en de Aarschotsesteenweg zijn vrij richting Betekom voor de route naar Werchter. Ook de Steenweg op Wezemaal, het Mena-kruispunt, de Rodenbachlaan en de Vijfde Liniestraat zijn vrij richting Wijgmaal en Haacht.

Om die omleidingsroutes te verzekeren, werden vier belangrijke en noodzakelijke werken op het grondgebied van Rotselaar tijdelijk uitgesteld:

  • De heraanleg van de rotonde in Rotselaar en de vernieuwing van de Steenweg op Holsbeek.
  • De riolerings- en wegenwerken op de Vijfde Liniestraat in Rotselaar.
  • De vernieuwing van de fietspaden op de Rodenbachlaan.
  • De heraanleg van het Mena-kruispunt in Rotselaar-Centrum.

De heraanleg van de rotonde en de vernieuwing van de Steenweg op Holsbeek wordt in de aangepaste planning voorzien nadat de Langestraat terug is opengesteld voor doorgaand verkeer, in het najaar van 2025.

De aanleg van de gescheiden riolering, de vernieuwing van de weg en de fietspaden op de Vijfde Liniestraat in Rotselaar wordt gecombineerd met de vernieuwing van de fietspaden aan de Rodenbachlaan. Dat gebeurt pas na het einde van de werken aan de rotonde in Rotselaar, vanaf de zomer van 2027. De vernieuwing van het Mena-kruispunt door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer wordt bij voorkeur samen met die werken uitgevoerd.

Werken combineren

De gemeente beperkt de tijdelijke impact door de projecten slim te combineren. Zo worden tegelijk met de vernieuwing van de Dijlebrug ook rioleringswerken uitgevoerd op de Provinciebaan en worden de fietspaden er verbreed.

Door het riolerings- en wegenop de Nieuwebaan te combineren met het afsluiten van de Dijlebrug op de Provinciebaan zal er minder doorgaand verkeer zijn in Werchter-Centrum en zal de verkeershinder beperkter blijven, dan wanneer de werken apart zouden uitgevoerd worden.

Daarnaast wordt tegelijk met de ondertunneling van de Langestraat ook de stationsomgeving volledig vernieuwd, krijgt de Langestraat tijdens de werkzaamheden nieuwe fietspaden en worden tegelijk de verouderde betonplaten vervangen door een comfortabele asfaltlaag.

Die aanpak vergt de nodige inspanningen en coördinatie van de verschillende diensten. Maar met resultaat: de tijdelijke impact wordt beperkt in tijd en duur door de werken samen uit te voeren.

Tijdelijk openstellen Heirbaan

Door de overlap van enkele maanden tussen de lopende riolerings- en wegenwerken in de Zallakenstraat en de vernieuwing van de Wezemaalse stationsomgeving, is de bereikbaarheid van Rotselaar-Heikant tijdelijk beperkt. Daarom is - op vraag van de bewoners van Rotselaar-Heikant - de Heirbaan tijdelijk weer opengesteld, door de verkeersfilter op de Heirbaan aan het kruispunt met de Nachtegaalstraat weg te nemen. De Heirbaan blijft daarna open tot de werken in Zallaken afgerond zijn. Het einde van de werken in Zallaken wordt voorzien in juni 2024.

Welke maatregelen neemt de gemeente?

De Heirbaan is en blijft ook dan een belangrijke fietsroute. Het deel van de Heirbaan tussen de Nachtegaalstraat en de Eekhoornlaan wordt daarom tijdelijk ingesteld als fietsstraat. Er komt ook een snelheidsbeperking van maximaal 30 km/u op de Heirbaan en de Steenweg op Betekom, met een parkeerverbod aan beide zijden van de straat om de verkeersdoorstroming te verzekeren. Zwaar transport is er verboden, met uitzondering van plaatselijk verkeer. Het lokaal bestuur zal er de verkeersregels duidelijk signaleren en vraagt de lokale politiezone BRT om frequente verkeerscontroles.

Ook de fietsstraat Duitsveldbaan blijft tijdens de werkzaamheden in de Langestraat open voor verkeer. Er wordt een parkeerverbod ingesteld. Het lokaal bestuur zal er de verkeersregels duidelijk signaleren en vraagt de lokale politiezone BRT ook hier om frequente verkeerscontroles.

Belangrijk doel op lange termijn

Rotselaar vernieuwt momenteel. Het gaat stuk voor stuk om vernieuwingsprojecten die hoog op de agenda staan van de inwoners. De projecten hebben een tijdelijke impact, maar zijn de sleutel om Rotselaar klaar te maken voor de toekomst. Een gemeente die vlot bereikbaar is, die het afvalwater zuivert en waar alle weggebruikers comfortabel en veilig op weg kunnen.

De projecten dragen ook bij aan doelstellingen op het vlak van milieu en waterveiligheid (rioleringswerken), mobiliteit en openbaar vervoer (ondertunneling Langestraat en vernieuwing stationsomgeving) of veiligheid (vernieuwing Dijlebrug). Zo verbeteren we de leefbaarheid in onze gemeente, waar we nadien samen de vruchten van plukken.

Door de inwoners ruim vooraf te informeren, kan iedereen zich goed voorbereiden. Er zijn goede omleidingen voorzien en de gemeente moedigt mensen aan om als het kan ook de fiets te nemen.

Actuele informatie

De gemeentelijke diensten volgen alles nauwgezet op en communiceren over de werken zodra de informatie voldoende bevestigd is. Dat om te voorkomen dat er foutieve informatie verschijnt.

Goede communicatie is cruciaal naar aanloop van en tijdens de werken. Het lokaal bestuur legt daarom aannemers op om buurtbewoners op de hoogte te houden met infobrieven. Als gemeente hanteren we het principe dat belangrijke informatie zowel op papier als digitaal beschikbaar moet zijn.

Je kunt op elk moment terecht op de website www.rotselaar.be/wegenwerken. De pagina biedt een actueel overzicht van alle wegenwerken in onze gemeente en wordt continu actueel gehouden met de recentste informatie.