Wateroverlast

Update 8 januari: de provinciale fase van het rampenplan werd opgeheven.

Er is de afgelopen periode veel regen gevallen in Rotselaar. Ook vandaag voorspelt het KMI neerslag. De gemeentelijke diensten, de waterloopbeheerders en de brandweer volgen de situatie samen op de voet op en zijn voorbereid om maatregelen te nemen.

Door de vele neerslag van de voorbije dagen staat het waterpeil in de beken, rivieren en bufferbekkens hoog. De laatste stand van zaken over de waterpeilen kun je volgen op de website www.waterinfo.be.

De Gouverneur heeft de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd voor de provincie Vlaams-Brabant.

De Noodplanningscel van de gemeente Rotselaar volgt de situatie nauwgezet op en de gemeentelijke diensten staan in direct contact met de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij en de centrale 1722.

In de magazijnen van de Technische Uitvoering is een voorraad van 3000 zandzakjes beschikbaar, die ingezet kunnen worden waar nodig.

De meetpunten van de waterlopen worden continu opgevolgd. Deze meetpunten geven een goed zicht op de situatie ter plaatse. De impact op de waterlopen bij regenval wordt gemonitord en permanent geëvalueerd door de hydrologen van de VMM en de diensten van het KMI. De bufferbekkens worden maximaal benut voor wateropslag.

Plaatselijke hinder

  • Op het Pad naar de Plas en de fietsverbinding tussen de Lostingstraat en Beversluis is er wateroverlast en fietsers kunnen er tijdelijk moeilijk of niet door.

Hulp bij wateroverlast

Heb je bijstand nodig bij wateroverlast, dan kun je dit melden via het digitale loket www.1722.be of het telefoonnummer 1722. De centrale 1722 is actief en coördineert alle binnengekomen meldingen naar de gemeentelijke en andere overheidsdiensten.

Bij levensbedreigende situaties bel je de noodcentrale 112. Om de noodcentrale te ontlasten, is het nummer 1722 actief, waar je terecht kunt voor bijstand bij wateroverlast. Het e-loket www.1722.be (permanent bereikbaar) handelt de aanvraag op dezelfde wijze af als een oproep naar het nummer 1722, maar dan digitaal.