Vlaamse, federale en Europese verkiezingen

Wie kan stemmen?

Meerderjarige Belgen

Als meerderjarige Belg (+18) neem je verplicht deel aan de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.

16- en 17-jarige Belgen

Als 16- of 17-jarige Belg neem je verplicht deel aan de Europese verkiezingen.

Meerderjarige Belgen wonende in een EU-land

Als meerderjarige (+18) Belg wonende in een EU-land neem je verplicht deel aan de federale en Europese verkiezingen.

16- en 17-jarige Belgen wonende in een EU-land

Als 16- en 17-jarige Belg wonende in een EU-land neem je verplicht deel aan de Europese verkiezingen.

Meerderjarige Belgen wonende in een niet-EU-land

Als meerderjarige (+18) Belg wonende in een niet-EU-land neem je verplicht deel aan de federale en Europese verkiezingen.

16- en 17-jarige Belgen wonende in een niet-EU-land

Als 16- en 17-Belg wonende in een niet-EU-land neem je verplicht deel aan de Europese verkiezingen.

Meerderjarigen met een EU-nationaliteit

Als meerderjarige (+18) met een EU-nationaliteit mag je deelnemen aan de Europese verkiezingen, maar dat is niet verplicht. Als je wil deelnemen aan de verkiezingen registreer je je voor 31 maart 2024.

16- en 17-jarigen met een EU-nationaliteit

Als 16- en 17-jarige met een EU-nationaliteit mag je deelnemen aan de Europese verkiezingen, maar dat is niet verplicht. Als je wil deelnemen aan de verkiezingen registreer je je voor 31 maart 2024.

Volmacht geven of krijgen

Afwezigheid met volmacht

In specifieke situaties kun je een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen.

Afwezigheid zonder volmacht

Kun je zelf niet stemmen en wil/kun je geen volmacht geven? Dan moet je met een attest of motivatiebrief bewijzen dat je een geldige reden hebt om niet te stemmen.

Stemmen met volmacht

Alle informatie over stemmen met volmacht.

Algemene informatie

Oproepingsbrief

Je ontvangt je oproepingsbrief ten laatste vijftien dagen voor de verkiezingen. In de oproepingsbrief staat op welke locatie en in welk stembureau je jouw stem moet uitbrengen.

Stemlocaties

Een overzicht van de stemlocaties.

Vrijwilliger op de verkiezingsdag

Wil je helpen als vrijwilliger op verkiezingsdag? Meld je dan aan.

Oproeping bijzitters

Als inwoner kun je tot opgeroepen worden als bijzitter.

Ik ben kandidaat

Stel je kandidaat

Stel je kandidaat voor de Vlaamse, federale en/of Europese verkiezingen.

Verkiezingspubliciteit

Informatie over het maken van verkiezingspubliciteit.