Verwaarlozing

WoonEnergieloket

Het lokaal bestuur wil de verwaarlozing van woningen en gebouwen op haar grondgebied voorkomen en bestrijden. Dat is belangrijk, iedereen woont immers graag in een aantrekkelijke buurt. Bovendien kan ernstige bouwval de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar brengen.

Rotselaar heeft een gemeentelijk reglement belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen. Het reglement regelt hoe de vaststelling van de verwaarlozing, de opname in het register, de schrapping ... gebeurt en wat de gevolgen van een opname kunnen zijn, net als de bijhorende belasting. Bij tekenen van verval worden eigenaars preventief op de hoogte gebracht van de vastgestelde gebreken.

Registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen

  • De toestand van verwaarlozing wordt vastgesteld vanop het openbaar domein of publiekelijk toegankelijke locaties aan de hand van een technisch verslag.
  • Die vaststelling wordt beschreven in een administratieve akte, waarin ook foto's zijn opgenomen.
  • Die akte wordt door de consulent leegstand en patrimonium van IGO verstuurd naar de eigenaar(s) van het verwaarloosde pand.

Beroep aantekenen

Als eigenaar van een verwaarloosd pand kun je beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.

Als er geen beroep aangetekend wordt of als het beroep verworpen wordt, dan wordt het pand effectief opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Wat is een verwaarloosde woning of gebouw?

Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan dakbedekking of –gebinte, kroonlijst of dakgoten, schoorstenen, buitenmuren, voegwerk, buitenschrijnwerk of wanneer het pand niet water- en/of winddicht is.

Hoe kan ik als eigenaar de registratie vermijden?

Als eigenaar van een verwaarloosde woning/gebouw kun je de gebreken herstellen. Het lokaal bestuur en in het bijzonder de consulent leegstand en patrimonium, biedt ondersteuning en begeleiding aan de eigenaars bij de herstelwerken. Als hiervoor eerst renovatiewerken nodig zijn, vergeet dan niet dat je misschien beroep kunt doen op allerlei premies en fiscale voordelen. Na herstel kun je een schrapping uit het gemeentelijk register aanvragen.

Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

De gemeentelijke belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen bedraagt 1.500 euro en gaat per 12 maanden opname in het register omhoog tot een maximum van 6.000 euro. Je kunt een vrijstelling aanvragen, raadpleeg hiervoor het reglement.