Vernieuwing Heirbaan klaar

Het vernieuwingsproject van de Heirbaan, tussen de Steenweg op Wezemaal en de Bessenlaan, is klaar. Een nieuw wegbeeld maakt de straat veiliger en comfortabeler voor alle weggebruikers en in het bijzonder voor fietsers. Met het project realiseert de gemeente Rotselaar het laatste punt in het tienpuntenplan van de ouderraad van gemeentelijke basisschool Heikant om de brede schoolomgeving veiliger in te richten.

De Heirbaan, tussen de Steenweg op Wezemaal en de Bessenlaan, is opnieuw open voor verkeer. Daarmee is het vernieuwingsproject helemaal afgerond. Een goot met meer putdeksels vangt het afvloeiend regenwater van de Heikantberg beter op. Een versterking van de nutsleidingen, zoals gas, elektriciteit en internet, maakt de Heikantberg klaar voor een toename aan zonnepanelen, elektrische wagens … En een nieuwe weginrichting maakt de straat veiliger voor alle weggebruikers.

Veiliger voor fietsers

De Heirbaan is een belangrijke fietsroute voor de schoolgaande jeugd, onder andere van gemeentelijke basisschool Heikant. De oude inrichting zorgde voor verwarring en conflictsituaties met auto’s. Het nieuwe wegbeeld is eenduidig en maakt autobestuurders aandachtiger voor fietsers en geeft de fietser een duidelijke plaats op de weg.

De straat kreeg een nieuwe asfaltlaag met fietssuggestiestroken in beide richtingen. Daarbij maakte de aannemer de straat ook minder breed: van 5 naar 4 meter. Grastegels aan de zijkanten van de weg, bieden auto’s nog de nodige uitwijkmogelijkheden. De gemeente plaatste ook een snelheidsinformatiebord om automobilisten te sensibiliseren.

Het nieuwe wegbeeld zet aan tot trager rijden en verhoogt zo niet alleen de veiligheid en het comfort van fietsers, maar ook van alle andere weggebruikers.

Tienpuntenplan

Met de vernieuwing van de Heirbaan, werkte de gemeente Rotselaar het laatste punt af van het tienpuntenplan van de ouderraad van GBS Heikant. De Heirbaan is een belangrijke schoolroute voor de kinderen van de school. Daarom nam de ouderraad een vernieuwing ervan op in het tienpuntenplan dat ze samen met het gemeentebestuur opstelden. Met de realisatie van het project vinkt de gemeente het laatste punt van dat plan af.

Eerder kreeg de school onder andere al een wachtzone aan de kleuterschool, octopusmateriaal om de schoolomgeving extra in de verf te zetten, een nieuw circulatieplan in de Regastraat, de inrichting van de Schoolstraat als fietsstraat en enkele andere infrastructurele ingrepen.

Rest van de Heirbaan

Tussen de Bessenlaan en Eekhoornlaan is Fluvius momenteel nog bezig met het versterken van hun netten voor de toename in het gebruik van zonnepanelen, elektrische wagens … De vernieuwing van de rest van de Heirbaan komt er in combinatie met rioleringswerken en de aanleg van de fietssnelweg F25 na de zomer van 2025. Zo krijgt de hele Heirbaan een duidelijk en eenvormig wegbeeld met ruimte om veilig te fietsen.