Vakenstraat en Steenweg op Gelrode (Aquafin nv)

Update: 19 februari 2024

Actueel

Deze week ging de nieuwe aannemer Hoogmartens van start in de werfzone van de Vakenstraat en Steenweg op Gelrode. De aannemer werkt er aan de pompstations en voert verschillende herstellingswerken uit verspreid over de werfzone. De gemeente Rotselaar vraagt de aannemer daarbij steeds goede signalisatie te plaatsen om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De werkzaamheden kaderen in het grote vernieuwingsproject van de Vakenstraat en Steenweg op Gelrode. Dat project liep vertraging op door het faillissement van hoofdaannemer Superbeton. Daardoor konden bepaalde punten van dit project nog niet eerder afgerond worden.

Op vraag van de gemeente Rotselaar en Aquafin werden er de afgelopen tijd concrete gesprekken gevoerd met aannemer Hoogmartens om te komen tot een duurzame en kwalitatieve oplossing. De nieuwe aannemer Hoogmartens engageert zich om de afwerking van de werf op zich te nemen en de werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Vanaf februari tot en met maart werkt de aannemer het pompstation aan de uitrit van de Sportoase en in de Vijverstraat af. Hij zorgt ook voor de overkoppeling van de huisaansluitingen in de Vijverstraat. Verder plaatst de aannemer bijkomende straatkolken en voert hij herstellingswerken uit verspreid over de werf. In maart volgen dan kwaliteitsproeven voor de riolering en het asfalt. Tot slot herstelt de aannemer in de lente de toplaag asfalt van de straat en fietspaden en de beton in de Vijverstraat. Die herstelwerken gaan ten vroegste door in april, omdat de weersomstandigenheden in de wintermaanden ongunstig zijn om asfalt of beton te leggen.

Wat?

Infrastructuurwerken door Aquafin (i.s.m. Fluvius en de gemeente Rotselaar):

  • Een collector (verzamelriool) voor de opvang en transport van het vuile water
  • Aanleg van een nieuwe gracht en inbuizingen voor het transport van het niet vervuilde hemelwater (RWA)
  • Gemeentelijke gescheiden rioleringsstelsels
  • Snelheidsremmende maatregelen en fietspaden

Na de uitvoering van alle werken zal het afvalwater van meer dan 645 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden vooraleer het wordt geloosd in de Winge. De projectzone omvat de Vakenstraat, een deel van de Steenweg op Gelrode (vanaf de Kerkhofstraat tot de Beukenlaan), de Kleistraat en de Vijverstraat.