Subsidie voor sportaccomodatie

Sport

Wat?

Gemeentelijke subsidie voor het bouwen, verbouwen of (her)aanleggen van vaste sportinfrastructuur of voor de aankoop van een AED-toestel dat permanent in de sportaccomodatie aanwezig is.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Erkende sportverenigingen van Rotselaar, mits zij voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden in het subsidiereglement.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagdossier moet uiterlijk 31 juli van het lopende kalenderjaar worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen (Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar). Informeer je bij de dienst Sport via de contactgegevens op deze pagina.