Subsidie ter verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator

Sport

Wat?

De gemeente Rotselaar voorziet, binnen de perken van de kredieten, een subsidie om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders te verhogen. Die subsidie kan gebruikt worden voor de financiering van opleidingen en bijscholingen van jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Erkende sportverenigingen van Rotselaar die een jeugdwerking hebben, mits zij voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden in het subsidiereglement onderaan deze pagina.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet uiterlijk op 31 juli van het lopende kalenderjaar worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen (Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar).