Speelpleinwerking 'de Schavuit'

Jeugd

Wat?

Speelpleinwerking ‘de Schavuit’, dat is een vakantie vol eindeloos speelplezier.

Elke dag opnieuw staan onze animatoren en hoofdanimatoren klaar om samen met jouw kinderen de leukste activiteiten te spelen, de grappigste verhalen te verzinnen en de tofste avonturen te beleven. 'de Schavuit', dat is de boeiendste vakantie voor elk kind, elke dag opnieuw!

Elke groep heeft twee of drie vaste animatoren. De aansturing van de verschillende groepen gebeurt door de hoofdanimator en de coördinator. De hoofdanimatoren zorgen voor de inhoudelijke ondersteuning, de coördinator is het eerste aanspreekpunt voor ouders en kent het reilen en zeilen van de speelplein op zijn/haar duimpje.

Het ganse team staat ter ondersteuning van je kind en wordt op zijn beurt ondersteund door de gemeentelijke jeugddienst.

Belangrijk!

 • Er is geen maximum aantal deelnemers per groep. Komen jouw kinderen ook in de zomer? Schrijf ze dan ook in voor de zomerperiode. Welke dagen ze effectief komen of tot welke groep ze behoren maakt niet uit. Betalen doe je enkel voor de dagen dat je kind(eren) aanwezig zijn. Dat gebeurt door registratie ter plaatse bij de animatoren.
 • Schrijf jouw kind zeker in via https://www.rotselaar.be/inschrijvingen. Je wordt dan doorgeschakeld naar het i-Activeplatform, waar je de inschrijving finaliseert. Doe dat wel voor je jouw kind(eren) naar het speelplein brengt. Anders kunnen we hen niet registeren.
 • Voor de start van het speelplein ontvang je een mail met een blanco medische fiche. Die fiche bezorg je voor de start van het speelplein ingevuld aan de jeugddienst via jeugd@rotselaar.be.

Inschrijven

Voor wie?

 • Ukkies: 3 - 4 jaar
 • Bengels: 5 - 6 jaar
 • Sloebers: 7 - 9 jaar
 • Kastaars: 10 - 12 jaar

Wanneer?

 • Maandag 8 april t.e.m. vrijdag 12 april 2024
 • Dinsdag 9 juli t.e.m vrijdag 23 augustus 2024 (niet op donderdag 15 augustus)

Waar?

Gemeentelijke basisschool Rotselaar-Heikant
Schoolstraat 44
3110 Rotselaar (Heikant)

Prijs?

 • 8,5 euro/dag (inbegrepen: speelpleindag, opvang, drankje en vieruurtje, verzekering)
 • Betaling per factuur.
 • Er wordt geen cash geld aanvaard.
 • Indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming wordt het dagtarief automatisch aangepast bij de facturatie. Kreeg je eerder nog geen verhoogde tegemoetkoming? Stuur dan een mailtje naar jeugd@rotselaar.be.

Hoe ziet de dag eruit?

 • 7.30 - 9.00 uur: opvang
 • 9.00 - 12.30 uur: speelpleinactiviteiten
 • 12.30 - 14.00 uur: middag
 • 14.00 - 16.30 uur: speelpleinactiviteiten
 • 16.30 - 18.00 uur: opvang

Opgelet! Deelnemen kan enkel per volledige dag van 9 tot 16.30 uur.

Hoe inschrijven?

Registreren en inschrijven kan via https://www.rotselaar.be/inschrijvingen. Je wordt dan doorgeschakeld naar het i-Activeplatform, waar je de inschrijving finaliseert. Je kunt in het platform ook alle verder documenten raadplegen.

Verzekering, fiscaal attest en mutualiteitsattest

 • Elke deelnemer is automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Bij een ongeval: vraag de nodige formulieren aan de coördinator van het speelplein.
 • Je fiscaal attest en mutualiteitsattest kun je nadien terugvinden in je ouderaccount van i-Active.

Afspraken en reglement

 • Op het speelplein gelden enkele afspraken met de ouders over breng- en ophaalmomenten, wat mee te nemen, voeding, het toedienen van medicatie, (reserve)kledij, ...
 • De afspraken worden elk jaar opgenomen in het huishoudelijk reglement van speelplein 'de Schavuit'.