Rotselaars Winterplan op volle toeren

De technische uitvoeringsdienst van de gemeente Rotselaar rijdt momenteel volop uit om de wegen en fietspaden sneeuwvrij te maken en bijkomend te strooien. Daarmee draait het Winterplan op volle toeren. Volgens prioriteit maakt de gemeente eerst de hoofdwegen, toegangen tot woonbuurten en fietspaden vrij. Daarna volgen de overige straten.

Het Rotselaarse Winterplan bepaalt de werking van de dienst Technische Uitvoering tijdens vriesperiodes of sneeuw. De afgelopen weken werd er al geregeld preventief gestrooid, zodat de sneeuw op een bestrooide ondergrond valt. Momenteel is het plan in volle uitvoering door de vallende sneeuw.

Prioriteiten

Afgelopen nacht en deze ochtend werd al preventief gestrooid. Van bij de start van de sneeuwval, trokken de strooiploegen er meteen op uit. In een eerste fase ruimen zij de sneeuw en ijs op de prioritaire wegen. Daarmee vermijden ze dat de sneeuw de kans krijgt om aan te vriezen, wat het moeilijker zou maken om sneeuw en ijs te ruimen. Daarna wordt er permanent gestrooid en geruimd op die wegen.

De prioritaire wegen zijn hoofdwegen, toegangen tot woonbuurten, fietspaden, fietsroutes en de fietssnelweg. Ook gevaarlijke plaatsen, hellingen en bruggen worden met prioriteit behandeld. In een tweede fase worden de andere straten volgens prioriteit sneeuw- en ijsvrij gemaakt en bijkomend gestrooid. Die rondes worden herhaald tot alle straten sneeuw- en ijsvrij zijn.

Om het Winterplan snel en efficiënt te kunnen uitvoeren, doet de gemeente ook beroep op externe firma's.

Gewestwegen

De Aarschotsesteenweg, Steenweg op Holsbeek, rotonde Rotselaar, Stationsstraat, Provinciebaan en Haachtsesteenweg inclusief de fietspaden worden gestrooid door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. Als beheerder van de gewestwegen, coördineren zij autonoom het strooien van hun wegen. Ze staan wel in contact met de politie en de technische uitvoeringsdienst van de gemeente.

Pekel voor fietspaden

Er wordt altijd naar een evenwicht gezocht tussen het veilig houden van de wegen en de belasting van het strooizout op het milieu.

Fietspaden worden daarom met pekel behandeld. Pekel is zout dat in water is opgelost en het is beter voor het milieu en de grachten. Dit is een efficiënte manier om gladheid te bestrijden, omdat het op fietspaden sneller werkt dan traditioneel strooizout. Strooizout werkt beter op wegen omdat auto's het zout stuk rijden en verspreiden.